BA80XX-XXXX-XBA80XX-XXXX-XViews / 2676


Share to:BA80XX-XXXX-X

BA 80XX- X X X X -X
中间体 泵壳材料 球座材料 球材料 隔膜材料 球阀O型圈材料 管口形式
铝合金 SS - 不锈钢
CI - 铸铁
CS - 碳钢
0 - 铝合金
S - 不锈钢
C - 碳钢
9 - Santoprene®
D - POM
9 - Santoprene®
H - Hytrel®
T - PTFE
P - UPE
9 - Santoprene®
H - Hytrel®
T - PTFE/Santoprene®
0 - 无需
1 - 丁腈橡胶
3 - PTFE(Full)
A - BSP(管螺纹)
B - NPT(锥管螺纹)


技术参数

工作空气压力范围 0.10-0.83 Mpa
最大工作流体压力 0.83 Mpa
最大自由流量 903 lpm
最大可通过颗粒物尺寸 9 mm
最大干吸吸程 5.3 m
噪音水平@70psi 75 dB
重量
塑料 95 kg
不锈钢 91 kg
碳钢 42 kg


性能曲线

View Big Pictrue

View Big Pictrue

View Big Pictrue