BP15XX-XXXX-XBP15XX-XXXX-XViews / 2782


Share to:BP15XX-XXXX-X

BP 15XX- X X X X -X
中间体 泵壳材料 球座材料 球材料 隔膜材料 球阀O型圈材料 管口形式
PP塑料 PP - 聚丙烯
SS - 不锈钢
CS - 碳钢
P - 聚丙烯
S - 不锈钢
9 - Santoprene®
T - PTFE
S - 不锈钢
P - UPE
9 - Santoprene®
T - PTFE
1-丁腈橡胶
4-PTFE(包覆)
A - BSP(管螺纹)
B - NPT(锥管螺纹)


技术参数

工作空气压力范围 0.15-0.69 Mpa
最大工作流体压力 0.69 Mpa
最大自由流量 45.3 lpm
最大可通过颗粒物尺寸 2.5 mm
最大干吸吸程 4.1M
噪音水平@70psi 75 dB
重量
塑料 2.4 kg
不锈钢 5.5 kg
碳钢 5.5 kg


性能曲线

View Big Pictrue

View Big Pictrue

View Big Pictrue